Informacje wobec konsumentów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Tomex” Tomasz Jasiński z siedzibą pod adresem: ul. Spokojna 50, 75-233 Koszalin;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora;
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.