• Pn. - Pt.: 9:00 - 16:00
  • ul. Spokojna 50, 75-233 Koszalin
  • 94 343 25 84

Regulaminy

Informacje wobec konsumentów.

Firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TOMEX” Tomasz Jasiński zajmuje się sprzedażą, sprzedażą i dostawą, montażem bram, drzwi, napędów elektrycznych, oraz innych produktów i akcesoriów związanych z budownictwem.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TOMEX” Tomasz Jasiński zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 12621, nr NIP: 669-102-76-76, nr REGON: 330238861 z adresem przedsiębiorstwa w Koszalinie przy ul. Spokojnej 50.

W sprawach działalności naszego przedsiębiorstwa jesteśmy dostępni pod nr telefonu: 94-343-25-84, w godzinach: 9-16 (oprócz sobót).

Łączna cena za świadczenie może być obliczona po wybraniu konkretnego produktu z oferty. Do ceny należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce. W sprawie obliczenia ceny prosimy o kontakt pod ww. numerem telefonu.

W razie zamówienia usługi dostawy lub montażu bramy, powstanie również obowiązek uiszczenia opłat za dostawę oraz montaż. W sprawie obliczenia opłat prosimy o kontakt pod ww. numerem telefonu.

Po zawarciu umowy sprzedaży / sprzedaży i dostarczenia / sprzedaży, dostarczenia i montażu bramy szacunkowy termin spełnienia świadczenia wynosi 1- 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Świadczenie spełniamy własnymi siłami i środkami oraz przy pomocy współpracujących z nami przedsiębiorców: TOMEX SERWIS Zbigniew Jasiński.

Zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować na piśmie, na adres naszego przedsiębiorstwa lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] Procedura rozpatrywania reklamacji jest uregulowana w Regulaminie dostępnym w siedzibie naszego przedsiębiorstwa.

Informujemy, że odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość świadczenia regulują w Polsce przepisy o rękojmi oraz gwarancji, zawarte w ustawie: Kodeks cywilny oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Dokumenty gwarancyjne dostępne są u producentów bram, napędów oraz innych produktów.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą. Zapraszamy do kontaktu.